Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Metal Gear Rising: Revengeance


Developer(s) Platinum Games
Publisher(s) Konami
Series Metal Gear
Platform(s) PlayStation 3, Xbox 360
Release date(s) NA February 19, 2013, EU February 21, 2013, JP February 21, 2013 (PS3 only)
Genre(s) Action, hack and slash
Mode(s) Single-player

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου