Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Assassin’s Creed III North American Launch Trailer


Developer(s) Ubisoft Montreal
Publisher(s) Ubisoft
Series Assassin's Creed
Engine Ubisoft-AnvilNext
Platform(s) PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Microsoft Windows
Release date(s) NA October 30, 2012, PAL October 31, 2012
Genre(s) Action-adventure, open world, stealth
Mode(s) Single-player, multiplayer
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου