Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

God of War : Ascension - Official E3 2012 Single Player Trailer
Developer(s)
SCE Santa Monica Studio
Publisher(s)
Sony Computer Entertainment
Series God of War
Engine Santa Monica's God of War III Engine (Retooled)
Platform(s) PlayStation 3
Release date(s) NA March 12, 2013
Genre(s) Hack and slash, Action-Adventure
Mode(s) Single-player, Multiplayer


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου